Sky House

Proiecte dezvoltator Sky House

Construiește începând cu 2005
skyhouse.md
1 proiect
în construcție
4 proiecte
finalizat

Despre dezvoltator Sky House

Compania «Sky House» este prezentă pe piața construcțiilor și investițiilor din Moldova începând cu anul 2005 și s-a recomandat ca o structură serioasă, care ocupă poziții de lider în acest domeniu. Este o subdiviziune a holdingului financiar și industrial «PROMILTON GRUP», ce include mai multe companii și întreprinderi, care îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul Republicii Moldova.

Sfera de aplicare a capacităților «Sky House» – «development»-ul care implică crearea, modificarea sau reconstrucția oricărui obiect imobiliar, fie că este vorba de complexe cu multe apartamente, clădiri cu oficii sau comerciale, structuri industriale sau depozite. Compania îndeplinește funcții de comandatar și executor în domeniul imobiliar rezidențial sau comercial din Republica Moldova.

De la înființare «Sky House» poartă cu mândrie imaginea unui partener serios și de încredere în sfera afacerilor în construcții, implementând proiecte în fiecare segment semnificativ al acestui domeniu. Edificarea obiectelor imobiliare se poate materializa în construcţie tipică sau locuință cu confort sporit, precum și clădiri cu business-destinaţie sau imobile de lux.

Rezultatele muncii fructuoase a «Sky House», în momentul de faţă, enumeră zeci de case finalizate și complexe rezidențiale mari, unităţi legate de activitatea comercială și hotelieră. Aparte se evidenţiază proiecte mai impunătoare, care cuprind dezvoltarea complexă a teritoriilor respective, cu suprafețe mari și se află în stadii diferite de pregătire și realizare.

Principiile de bază ale activităţii «Sky House» sunt:

  • utilizarea cât mai eficientă a posibilităților fiecărui teren pentru construcție;
  • atragerea celor mai buni arhitecți și birouri de proiectare pentru implementarea noilor concepte în viitoarele locuințe;
  • aplicarea standardelor europene în proiectarea și controlul calității structurilor construite;
  • respectarea obligațiilor contractuale, în special în ceea ce privește termenii dării în exploatare a imobilelor;
  • respectarea tuturor standardelor necesare, care reglementează relațiile în domeniul construcţiilor comune.

Pentru o cooperare mai convenabilă cu compania «Sky House» există un serviciu special de deservire, care însoțește toți clienții la fiecare etapă, începând cu încheierea unui contract standard și finisând cu intrarea în drept de proprietate imobiliară.