Schițe apartamente Complex Locativ Clock Tower

1 camere

Vândut
Schița 1 camere apartamentului, 37.1 m2 în Complex Locativ Clock Tower, în Chişinău
Suprafața37.1 m2
Indisponibil
Vândut
Schița 1 camere apartamentului, 41.55 m2 în Complex Locativ Clock Tower, în Chişinău
Suprafața41.55 m2
Indisponibil
Vândut
Schița 1 camere apartamentului, 69.4 m2 în Complex Locativ Clock Tower, în Chişinău
Suprafața69.4 m2
Indisponibil
Vândut
Schița 1 camere apartamentului, 76.95 m2 în Complex Locativ Clock Tower, în Chişinău
Suprafața76.95 m2
Indisponibil

2 camere

Vândut
Schița 2 camere apartamentului, 62 m2 în Complex Locativ Clock Tower, în Chişinău
Suprafața62 m2
Indisponibil
Vândut
Schița 2 camere apartamentului, 63.85 m2 în Complex Locativ Clock Tower, în Chişinău
Suprafața63.85 m2
Indisponibil
Vândut
Schița 2 camere apartamentului, 64.05 m2 în Complex Locativ Clock Tower, în Chişinău
Suprafața64.05 m2
Indisponibil
Vândut
Schița 2 camere apartamentului, 66.5 m2 în Complex Locativ Clock Tower, în Chişinău
Suprafața66.5 m2
Indisponibil
Vândut
Schița 2 camere apartamentului, 69.25 m2 în Complex Locativ Clock Tower, în Chişinău
Suprafața69.25 m2
Indisponibil
Vândut
Schița 2 camere apartamentului, 69.6 m2 în Complex Locativ Clock Tower, în Chişinău
Suprafața69.6 m2
Indisponibil
Vândut
Schița 2 camere apartamentului, 69.7 m2 în Complex Locativ Clock Tower, în Chişinău
Suprafața69.7 m2
Indisponibil
Vândut
Schița 2 camere apartamentului, 79.65 m2 în Complex Locativ Clock Tower, în Chişinău
Suprafața79.65 m2
Indisponibil
Vândut
Schița 2 camere apartamentului, 87.5 m2 în Complex Locativ Clock Tower, în Chişinău
Suprafața87.5 m2
Indisponibil

3 camere

Vândut
Schița 3 camere apartamentului, 78.1 m2 în Complex Locativ Clock Tower, în Chişinău
Suprafața78.1 m2
Indisponibil
Vândut
Schița 3 camere apartamentului, 86.15 m2 în Complex Locativ Clock Tower, în Chişinău
Suprafața86.15 m2
Indisponibil
Vândut
Schița 3 camere apartamentului, 90.95 m2 în Complex Locativ Clock Tower, în Chişinău
Suprafața90.95 m2
Indisponibil