Oraș
Chişinău
446 ansambluri
Prețul pentru m2
399
1 300
399 1 300
Camere
123 ansambluri
134 ansambluri
109 ansambluri
27 ansambluri
3 obiecte
Finisarea construcției
Date în exploatare
355 ansambluri
Finalizare în 2020
75 ansambluri