Oraș
Chişinău
427 ansambluri
Prețul / m2
405
1 500
405 1 500
Camere
88 ansambluri
99 ansambluri
83 ansambluri
26 ansambluri
3 obiecte
Finisarea construcției
Date în exploatare
381 ansambluri