Oraș
Chişinău
446 ansambluri
Prețul pentru m2
399
1 400
399 1 400
Camere
121 ansambluri
130 ansambluri
106 ansambluri
27 ansambluri
3 obiecte
Finisarea construcției
Date în exploatare
368 ansambluri
Finalizare în 2020
75 ansambluri